Jak wygląda i czym się zajmuje zespół pracujący nad projektem?

W digitalk oferujemy wachlarz naprawdę wielu usług. 

Począwszy od prowadzenia profili Social Mediowych, przez tworzenie strategii sprzedażowych, kończywszy na prowadzeniu kampanii reklamowych w Internecie. Jednakże to nie wszystko.

Przygotowujemy także audyty  i analizy kont reklamowych oraz działań na profilach Social Mediowych.

Wykonujemy konfigurację kodów śledzących oraz narzędzi analitycznych (m in. wdrożenie Google Analytics 4). 

Również wdrażamy i prowadzimy automatyzację procesów marketingowych… i tak, nadal to nie wszystko!

Przeprowadzamy także szereg konsultacji zarówno marketingowych, jak i biznesowych związanych z zarządzaniem firmą. Ba! Oferujemy nawet wsparcie w układaniu pracy wewnętrznych działów, a także prowadzimy w imieniu naszych Klientów rekrutacje specjalistów czy osób wewnętrznie zarządzających marketingiem. 

Jak sam widzisz, zgodnie z tym, o czym wspominaliśmy na początku, wachlarz usług jest szeroki. Zatem, w jaki sposób ich wybór wpływa na skład zespołu projektowego? Czytaj dalej, a wszystkiego się dowiesz 🙂 

Skład Twojego zespołu projektowego w digitalk

Każda usługa to inne procesy i inaczej wygląda budowanie zespołu oraz praca tegoż.

W zależności od wybranej usługi przygotowujemy zawsze do każdego projektu indywidualnie wybrany zespół, który swoją wiedzą i doświadczeniem pasuje do wymaganych ról. Każda osoba w projekcie ma odpowiednio szeroką wiedzę i praktykę. 

W ten sposób jesteśmy pewni, że w pełni będą mogli wykorzystać swoje umiejętności i pomysły, stając się nie tylko osobami wykonującymi określone zadania, ale także prawdziwymi partnerami w prowadzeniu projektu. 

Niezależnie od wybranej usługi, zawsze w projekcie jest New Business Manager oraz tzw. Opiekun Klienta. 

To dwie najważniejsze role, ponieważ z pierwszą osobą załatwisz wszelkie formalności i dzięki niej wybierzesz odpowiednie usługi. Z drugą zaś będziesz pracować na co dzień i to ona determinuje pracę całego zespołu. 

Wraz z nimi, nad projektem działają ich bezpośredni przełożeni (Team Leaderzy, Dyrektorzy działów), a także szereg Specjalistów. 

W zależności od usług są to: adsowcy (specjaliści od reklam), analitycy, graficy, contentowcy, wewnętrzne zespoły kreatywno — koncepcyjne, osoby dokonujące automatyzacji marketingowych, konsultanci oraz audytorzy działań. 

Z częścią zespołu nasi klienci mają bezpośredni kontakt, z innymi zaś nie. To często zależy od bezpośrednich preferencji klientów — część woli porozmawiać z każdym, część woli mieć tylko jeden „punkt kontaktu” w organizacji.

Czytając dalej, dowiesz się dokładnie, jakie są role w zespołach oraz z kim będziesz mieć najwięcej kontaktu. 

Pierwsza osoba, którą poznasz to New Business Manager.

Pierwszą osobą, z którą nasi klienci mają kontakt, jest New Business Manager (NBM), czyli osoba pracująca w dziale sprzedaży. 

Ta osoba odpowiada na wszelkie pytania i przedstawia informacje o firmie i sposobie działania zespołu realizacyjnego już na etapie negocjacji warunków Umowy. 

NBM słucha uważnie potrzeb i pomaga dobrać odpowiednie kanały marketingowe / sprzedażowe oraz nasze usługi. Opiekuje się klientem i jest do jego dyspozycji przez cały okres negocjacji warunków i podpisywania Umowy współpracy.

Następnie, po podpisaniu Umowy, NBM przedstawia dedykowany Klientowi zespół. Z początku mailowo w pierwszej powitalnej wiadomości, a później osobiście na pierwszym spotkaniu klienta z zespołem, czyli warsztacie otwierającym współpracę.

Podczas warsztatu otwierającego rolą NBM jest przedstawienie wszystkich członków spotkania, opowiedzenie o ich roli na projekcie, a także podsumowanie, co będzie należało do zadań zespołu (jakie usługi, w jakim wymiarze).

Od tego momentu NBM przekazuje w pełni prowadzenie projektu i opiekę nad Klientem do zespołu projektowego realizującego usługi. Sam pozostaje do dyspozycji w przypadku chęci poszerzenia współpracy, skorzystania z dodatkowych usług i możliwości agencji.

Opiekun Projektu / Opiekun Klienta w digitalk

Najważniejszą osobą na projekcie jest Opiekun. 

Jest on obecny na każdym etapie realizacji usługi i przejmuje w całości odpowiedzialność za projekt. 

Z tą osobą będziesz się najczęściej kontaktować i wszytko omawiać. 

Poznasz go osobiście na pierwszej rozmowie on-line, czyli warsztacie otwierającym współpracę. 

To właśnie Opiekun będzie prowadzić ten warsztat! 

Warto wiedzieć, że we współpracy stawiamy nie tylko na same działania stricte specjalistyczne, ale także — jeśli nie przede wszystkim — na częstą i efektywną komunikację. 

Wiemy, jak ważne jest dobre zrozumienie obu stron i sprawne ustalanie działań. Dlatego w naszej agencji Opiekun, z którym nasi klienci mają na co dzień bezpośredni kontakt, jest też doświadczonym Specjalistą. To nie jest osoba od forwardowania mejli!

Dzięki temu jest on kompetencyjnie odpowiednią osobą do zarządzania procesami i zespołami marketingowymi, ale także w rzetelny sposób może przekazywać wszelkie informacje, wnioski i plany bezpośrednio do Klienta, skracając znacząco ścieżkę kontaktu. To pozwala na pełną konkretów, sprawną i szybką komunikację. 

W zależności od potrzeb, wielkości projektu i ilości wymaganych działań, Opiekun może również bezpośrednio wykonywać działania z zakresu wykonania konkretnej usługi jako Specjalista lub może mieć w swoim zespole osoby dedykowane do odpowiedzialności za konkretne usługi / kanały reklamowe (osobni Specjaliści). 

Opiekun jest osobą, która spina całość działań zespołu i o swoim projekcie wie dosłownie wszystko. Buduje on także partnerską i otwartą relację z Klientem, nadzoruje prace i wspólnie z Klientem wyznacza cele do osiągnięcia. Patrzy na projekt i wszystkie jego usługi strategicznie i planuje prace również w dłuższej perspektywie czasu (plany kwartalne, półroczne, roczne). Jest w stanie Klientowi wytłumaczyć w przystępny sposób nawet najbardziej zawiłe pojęcia marketingowe, tak by czuł się on komfortowo w rozmowach i ustaleniach. 

Opiekun przyjmuje także feedback, wprowadza na bieżąco zmiany i rozwiązuje ewentualne problemy. Sprawdza, czy wszyscy z zespołu wywiązują się z ustalonych terminów: startu reklam, wysyłki mailingów, przekazania raportów, oddania zmówionych materiałów, planowania harmonogramów itp. i służy swoim wsparciem, tak aby żadnej ze stron niczego nie zabrakło. Jest osobą, która także odpowiada za prowadzenie spotkań on-line i przygotowywanie na nie agend, w szczególności cyklicznych warsztatów strategicznych i spotkań raportowych (comiesięcznych).

Dzięki szerokiej wiedzy Opiekun jest dla naszych Klientów doskonałym partnerem do rozmów o rozwoju projektu, nie tylko pod kątem osiągania lepszych wyników, czy skalowania działań, ale także pod kątem rozpoczęcia działań w innych kanałach bądź przejęcia do realizacji pod jego skrzydła kolejnych usług.

Specjalista 

Specjalistą jest osoba, która bezpośrednio wykonuje usługę. Przykładowo tworzy Landing Page lub prowadzi kampanie reklamowe czy konsultacje. 

Wszystko zależy od wybranej usługi i pola naszej współpracy. 

Ze specjalistami nasi Partnerzy mają bezpośredni kontakt, podobnie jak z Opiekunem. Dzięki temu ścieżka kontaktu i wymiany informacji jest skrócona do minimum, co przyspiesza pracę i precyzuje działania.

Specjalistami są osoby o bardzo szerokim spektrum umiejętności marketingowych, które oprócz technicznych rzeczy oznaczają się analitycznym myśleniem i potrafią budować długoterminowe strategie, a następnie realizować je w efektywny sposób.

Specjaliści odpowiadają za szereg prac na projekcie związanych z zarządzaniem i planowaniem działań w danych obszarach, raportowaniem ich, optymalizacją i skalowaniem projektu, prowadzeniem harmonogramu prac, mediaplanów, analizę i weryfikację materiałów oraz osiąganych wyników. Uczestniczą także w cyklicznych spotkaniach strategicznych, na których omawiają zrealizowane czynności, dzielą się wnioskami oraz planem na dalsze etapy projektu.

Te osoby widzą na projekcie najwięcej informacji od wewnątrz i sprawnie łączą wiele wątków, również zewnętrznych wpływających na efekt działań. Dzięki czemu mogą dzielić się tymi spostrzeżeniami z naszymi Partnerami i przekazywać im szereg rekomendacji i rozwiązań optymalizacyjnych.

Pierwszy kontakt ze specjalistą nawiążesz już na pierwszym spotkaniu, czyli warsztacie otwierającym współpracę. Wcześniej specjaliści odpowiednio się przygotowują i zapoznają z projektami, tak by na warsztacie przedstawić plan działań, dopytać o brakujące informacje i odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Wraz ze specjalistą ustalisz jedne z najważniejszych informacji, czyli terminy oraz cele do osiągnięcia, tzw. KPI, czyli wskaźniki, których poziom stale monitorujemy, aby być świadomym, w jakim stopniu realizujemy założone cele i móc na bieżąco reagować na zmiany.

W zależności od wybranej usługi i wielkości projektu, czy wymaganego nakładu czasu pracy, Specjalista na projekcie może być jeden (może on także być jednocześnie Opiekunem Projektu), a może być ich kilku. Specjalista działa pod nadzorem Opiekuna Projektu i wraz z nim bezpośrednio posiadają nad sobą przełożonego Team Leadera. 

Team Leader (TL)

Nad pracą całego zespołu czuwa Team Leader i jest on również bezpośrednim przełożonym Opiekuna oraz Specjalistów. 

Ma za zadanie dbać o cały zespół projektowy, wspierać go w realizacji zadań, pomagać w pokonywaniu przeszkód, motywować do działań, a także weryfikować standard wykonywanych prac i jakość działań.

Team Leader jest osobą, z którą Klient ma bezpośredni kontakt, natomiast nie jest on tak intensywny, jak kontakt z Opiekunem czy Specjalistami. Wynika to z roli tej osoby, gdzie większość zadań wykonuje wewnętrznie.

Dla naszych Partnerów, każdego dnia Team Leader jest dostępny do kontaktu. Można z nim kontaktować się mailowo oraz telefonicznie. 

Jest on dyspozycyjny do rozmów ogólnych o projekcie, zadowoleniu z realizowanych usług czy zespołu. Jest to także odpowiednia osoba do przekazywania szczerego feedbacku, gdyż udostępnia partnerską przestrzeń do rozmów i szybkiego reagowania. 

Z Team Leaderem również można dokonywać różnego rodzaju ustaleń dotyczących przykładowo zakresu usług czy trwania Umowy (w porozumieniu z NBM), a także składu zespołu projektowego. 

Jest to też osoba, do której można się kierować w przypadku problemów lub nagłych sytuacji wymagających pilnej interwencji. Team Leadera można określić mianem szefa zespołu.

Team Leader tak jak wspomnieliśmy, z racji swoich zadań w większości wykonywanych wewnętrznie, nie jest osobą, której obecność Klienci odczuwają w codziennej komunikacji, tak jak jest to w przypadku Opiekuna Projektu.

Team Leader uczestniczy w pierwszym spotkaniu, czyli warsztacie otwierającym współpracę, następnie całość działań obserwuje i ocenia „zza kulis”, śledząc maile, postęp wyników oraz projektu i uczestnicząc w wybranych kolejnych spotkaniach strategicznych.

Oczywiście, jeśli nasz Partner potrzebuje spotkania z Team Leaderem, lub jego obecności na cyklicznym, strategicznym warsztacie, wystarczy mu to zakomunikować — z pewnością się pojawi i chętnie porozmawia. 

Tych osób „nie widzisz”, ale oni też pracują w projekcie 🙂 


Nad wieloma zadaniami, które realizujemy w ramach przeróżnych usług, pracują także osoby, z którymi nasi Partnerzy nie posiadają bezpośredniego kontaktu. 

Te osoby swoją pracę układają wraz z Opiekunem Projektu i odpowiadają na jego potrzeby, które zgłasza na bieżąco. To, co przygotują i wykonają, jest także przez niego weryfikowane i dalej procesowane.

Takimi osobami są przykładowo graficy czy contentowcy, ale także większe zespoły osób jak analitycy. Ponadto w digitalk posiadamy osobne działy, które służą kontroli i doskonaleniu jakości.

Takim działem jest dział Excellence, którego specjaliści nadzorują projekty w naszej agencji, przeprowadzają wewnętrzne analizy i audyty kont oraz przyjętych strategii. Doradzają, optymalizują i czuwają nad utrzymaniem najwyższej jakości naszych usług.

Innym przykładem jest dział Kreatywny. To dzięki specjalistom z tego działu niejednokrotnie w naszych materiałach i pomysłach wychodzimy poza schematy, zaskakując naszych Partnerów i ich odbiorców.

Nasi specjaliści korzystają także, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, z samych siebie. Co to oznacza? Specjaliści komunikują się wewnątrz naszej agencji między przeróżnymi projektami, by korzystać ze wzajemnego doświadczenia i sprawdzonych już rozwiązań. Organizują wewnętrzne spotkania strategiczne, wspólne narady, burze mózgów. To tak jakbyś pracował z jednym Specjalistą, ale korzystał z wiedzy i umiejętności czterdziestu specjalistów (bo tylu posiadamy obecnie w digitalk). To spory atut i przewaga nad innymi.

Patrzymy i działamy szerzej 

W digitalk jesteśmy świadomi tego, jak działania marketingowe wzajemnie na siebie oddziałują i jak w układzie całej strategii biznesu, różne elementy się przeplatają. Z tego powodu zawsze na projekty patrzymy z szerszej, wielopoziomowej perspektywy. 

Co to oznacza? 

Działając z nami, nie działasz ze specjalistą, który skupia się wyłącznie na swoim obszarze, przykładowo prowadzeniu reklam w Social Mediach. 

Dzięki temu, że nasza firma to zarówno firma doradczo-szkoleniowa, jak również agencja, każdy specjalista analizuje efekty swoich działań również przez pryzmat szerszej wiedzy biznesowej. 

Dzieki temu potrafimy na przykład wskazać do optymalizacji obszary na stronie www czy przeanalizować procesy i ścieżki zakupowe (aby zwiększyć ich efektywność). 

Mamy wiedzę, by wskazać, jak najskuteczniej obsługiwać zapytania (leady) czy zdiagnozować obiekcje odbiorców / klientów i wykorzystać je do osiągnięcia celów. 

Mamy możliwość dzielenia się z naszymi Partnerami wieloma sprawdzonymi sposobami na poprawienie nie tylko obszarów marketingu. 

Być może tak naprawdę potrzebujesz nie tyle wsparcia agencji w zakresie obsługi, ile własnie doradztwa marketingowego lub doradztwa sprzedażowego? 

Jeśli tak, sprawdź naszą ofertę w tym zakresie: doradztwo marketingowe.

Zobacz, w czym jeszcze w razie potrzeby możemy Ci pomóc. 

Oprócz usług, które wykonujemy standardowo: 

 • Prowadzenie kampanii reklamowych (Meta Ads, Google Ads, Pinterest Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads)
 • Prowadzenie profili SM
 • Wdrożenie Google Analytics 4 (GA4) i szkolenie z jego użytkowania 
 • Performance Marketing
 • Konsultacje reklamowe (Meta Ads i Google Ads) 
 • Doradztwo marketingowo — biznesowe 
 • Projektowanie graficzne 
 • Tworzenie skutecznych Landing Page 
 • Tworzenie treści marketingowych (content marketingowy SM, www, mailingi)
 • Marketing automatization
 • Tworzenie strategii reklamowych 
 • Audyty działań i profili SM 
 • Audyty działań i kont reklamowych 

Mamy doświadczenie wynikające z budowania agencji marketingowej (digitalk), ale też ze współprac, podczas których widzieliśmy od wewnątrz wiele firm, a w nich procesy i rozwiązania. Czasem bardziej, a czasem mniej trafione. 

Wspólnie niejednokrotnie dokonywaliśmy analizy i diagnozy, a następnie zmian, które owocowały poprawą ogólnego funkcjonowania firmy, a tym samym jej rentowności. 

Przygotowywaliśmy także biznesy, które były dopiero na początku swojej drogi praktycznie nie mając nic oprócz pomysłu czy produktu, tak by stały się gotowe do korzystania z działań marketingowych i mogły faktycznie czerpać z nich korzyści. 

To doświadczenie, które zostaje z nami i dzięki niemu możemy pomagać właścicielom biznesów na wielu płaszczyznach, nie tylko stricte dotyczących kampanii reklamowych czy prowadzeniu profili. 

Dlatego, jeśli jest coś, czego potrzebujesz, ale nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc — po prostu napisz do nas lub zadzwoń. Opowiedz nam o swoich potrzebach, a NBM przygotuje rozwiązanie i ofertę odpowiadającą na Twoje pytania: KONTAKT.