Analiza Space – definicja

Analiza Space (Strategic Position and Action Evaluation) to narzędzie strategiczne stosowane w zarządzaniu, które pomaga firmom ocenić ich strategiczną pozycję oraz określić najlepsze działania do podjęcia w celu osiągnięcia sukcesu. Analiza Space polega na analizie wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na organizację, co pozwala na lepsze zrozumienie jej mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń płynących z otoczenia rynkowego.

Co dokładnie mierzy analiza Space?

Analiza Space mierzy cztery główne wymiary strategiczne:

 • Stabilność środowiska (Environmental Stability – ES): Ocena czynników zewnętrznych, które mogą wpływać na stabilność rynku, takich jak polityka, ekonomia, technologia i społeczne trendy.
 • Atrakcyjność branży (Industry Attractiveness – IA): Analiza atrakcyjności rynku, na którym działa firma, z uwzględnieniem takich czynników jak konkurencja, bariery wejścia, zyskowność i rozwój branży.
 • Mocne strony organizacji (Competitive Advantage – CA): Ocena wewnętrznych atutów firmy, takich jak zasoby, kompetencje, unikalne technologie i produkty, które dają jej przewagę konkurencyjną.
 • Mocne strony finansowe (Financial Strength – FS): Analiza zdolności finansowej firmy, w tym płynności, rentowności, zasobów kapitałowych i zdolności do finansowania dalszego rozwoju.

W jaki sposób przeprowadzić analizę Space?

Przeprowadzenie analizy Space obejmuje kilka kluczowych kroków:

 1. Zidentyfikowanie kluczowych czynników: Określenie istotnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które będą oceniane w każdym z czterech wymiarów (ES, IA, CA, FS).
 2. Ocena czynników: Przypisanie wartości punktowych dla każdego czynnika na podstawie jego wpływu na firmę. Zazwyczaj używa się skali od -6 do +6, gdzie wartości ujemne wskazują na negatywny wpływ, a dodatnie na pozytywny.
 3. Obliczenie średnich: Obliczenie średnich wartości dla każdej kategorii (ES, IA, CA, FS).
 4. Utworzenie macierzy Space: Na podstawie średnich wartości umieszczenie punktów na czterowymiarowej macierzy Space, co pozwala na wizualizację strategicznej pozycji firmy.
 5. Interpretacja wyników: Analiza wyników w kontekście czterech kwadrantów macierzy, które reprezentują różne strategie: agresywną, konserwatywną, defensywną i konkurencyjną.

Przykład zmiennych do analizy Space

Oto przykłady zmiennych, które mogą być uwzględnione w analizie Space:

 • Stabilność środowiska (ES):
  • Zmiany technologiczne
  • Polityczne i prawne regulacje
  • Ekonomiczne warunki (np. inflacja, bezrobocie)
  • Społeczne i kulturowe zmiany
 • Atrakcyjność branży (IA):
  • Poziom konkurencji w branży
  • Bariery wejścia na rynek
  • Dynamika wzrostu rynku
  • Zyskowność branży
 • Mocne strony organizacji (CA):
  • Unikalne technologie
  • Jakość produktów lub usług
  • Reputacja marki
  • Zdolności innowacyjne
 • Mocne strony finansowe (FS):
  • Płynność finansowa
  • Rentowność
  • Kapitał własny
  • Zdolność do pozyskiwania finansowania

Analiza Space jest skutecznym narzędziem strategicznym, które umożliwia firmom dokładne zrozumienie ich pozycji na rynku i pozwala na lepsze planowanie działań strategicznych. Poprzez analizę zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych czynników, organizacje mogą lepiej przygotować się na wyzwania i wykorzystać nadarzające się okazje.

Chcesz z nami współpracować?

Skontaktuj się