Brand Purpose – definicja

Brand Purpose, czyli cel marki, odnosi się do głębszego powodu istnienia marki poza samymi produktami lub usługami, który ma na celu wpływanie na społeczeństwo i otaczający świat.

Zalety Brand Purpose

Posiadanie wyraźnie zdefiniowanego Brand Purpose może przynieść wiele korzyści, w tym budowanie lojalności klientów, zwiększenie zaangażowania pracowników, zyskanie przewagi konkurencyjnej i wzmacnianie pozytywnego wizerunku marki.

W jaki sposób firmy tworzą Brand Purpose?

Firmy tworzą Brand Purpose poprzez zdefiniowanie swojej misji, wartości i celów, które wykraczają poza czysto biznesowe cele. Mogą to być działania mające na celu poprawę społeczeństwa, ochronę środowiska, wsparcie potrzebujących czy promowanie równości i inkluzji.

Brand Purpose – działa wewnątrz i na zewnątrz firmy

Brand Purpose działa zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Wewnętrznie może służyć jako przewodnik dla pracowników, motywując ich do osiągania wspólnych celów i kreowania pozytywnej kultury organizacyjnej. Na zewnątrz zaś może stanowić istotny element komunikacji z klientami i społecznością, budując więź i zaufanie do marki.

Chcesz z nami współpracować?

Skontaktuj się