Cumulative Layout Shift – co to?

Cumulative Layout Shift (CLS) to jeden z trzech głównych wskaźników Core Web Vitals, które Google wprowadziło w celu oceny jakości strony internetowej pod kątem doświadczenia użytkownika. CLS mierzy stabilność wizualną strony internetowej i określa, jak często i w jakim stopniu elementy na stronie przesuwają się niespodziewanie podczas ładowania. Wysoki wskaźnik CLS może oznaczać, że elementy strony, takie jak obrazy, przyciski lub teksty, przemieszczają się, co może prowadzić do frustracji użytkowników.

Jak CLS wpływa na SEO?

CLS ma bezpośredni wpływ na SEO z kilku powodów:

  • Doświadczenie użytkownika: Strony o wysokim wskaźniku CLS mogą powodować negatywne doświadczenia użytkowników, co może prowadzić do wyższych wskaźników odrzutu (bounce rate) i niższego zaangażowania.
  • Ranking w wyszukiwarkach: Google uznaje wskaźniki Core Web Vitals, w tym CLS, jako ważne czynniki rankingowe. Strony z niskim wskaźnikiem CLS mogą być premiowane wyższymi pozycjami w wynikach wyszukiwania.
  • Zaufanie do strony: Stabilność wizualna strony wpływa na postrzeganie jej jakości i profesjonalizmu. Strony z dobrą stabilnością wizualną są bardziej wiarygodne w oczach użytkowników.

W jaki sposób poprawić wskaźnik CLS? Co warto o tym wiedzieć?

Aby poprawić wskaźnik CLS, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:

  1. Rezerwowanie przestrzeni dla elementów multimedialnych: Upewnij się, że obrazy, filmy i reklamy mają zdefiniowane wymiary. Dzięki temu przeglądarka może zarezerwować odpowiednią przestrzeń na te elementy podczas ładowania strony.
  2. Unikanie wstrzykiwania treści dynamicznych: Staraj się unikać dynamicznego wstrzykiwania treści do już załadowanych elementów strony. Jeśli musisz dodawać nowe treści, dodaj je poniżej już załadowanych elementów, aby nie powodować przesunięć.
  3. Zastosowanie technologii lazy loading: W przypadku obrazów i filmów używaj technik lazy loading, które ładowują te elementy tylko wtedy, gdy są potrzebne (np. gdy użytkownik przewija stronę).
  4. Używanie font-display: swap: W przypadku czcionek internetowych używaj własności CSS font-display: swap, która zapewnia natychmiastowe wyświetlenie tekstu z użyciem domyślnej czcionki, a następnie zamienia go na docelową czcionkę po jej załadowaniu.
  5. Optymalizacja reklam: Upewnij się, że reklamy mają zarezerwowaną przestrzeń, aby uniknąć nagłych przesunięć treści po ich załadowaniu.
  6. Monitorowanie i testowanie: Regularnie monitoruj wskaźnik CLS swojej strony za pomocą narzędzi takich jak Google PageSpeed Insights, Lighthouse czy Search Console. Testuj stronę na różnych urządzeniach i przeglądarkach, aby zapewnić stabilność wizualną.

Co warto o tym wiedzieć?

Poprawa wskaźnika CLS to proces, który wymaga regularnego monitorowania i optymalizacji. Warto również pamiętać, że CLS jest tylko jednym z wielu wskaźników wpływających na SEO, ale jego poprawa może znacząco zwiększyć ogólną jakość i wydajność strony internetowej. Użytkownicy oczekują płynnych i stabilnych doświadczeń podczas przeglądania stron, a niskie wartości CLS mogą przyczynić się do ich satysfakcji i zwiększyć konwersje.

Chcesz z nami współpracować?

Skontaktuj się