Co to jest anchor text? – Definicja

Anchor text, znany także jako tekst kotwicy, to widoczna, klikalna część hiperlinku, która jest zazwyczaj wyróżniona w treści za pomocą koloru lub podkreślenia. Kliknięcie na anchor text przenosi użytkownika do innej strony internetowej lub dokumentu. Anchor text odgrywa kluczową rolę w nawigacji oraz optymalizacji SEO, ponieważ pomaga zarówno użytkownikom, jak i wyszukiwarkom zrozumieć, co znajduje się na stronie docelowej linku.

Anchor texty w treści

Anchor texty są używane w różnych kontekstach treści, aby prowadzić użytkowników do dodatkowych informacji lub źródeł, wspierać strukturalną nawigację strony oraz wzmacniać strategię linkowania wewnętrznego i zewnętrznego. Dobre praktyki w używaniu anchor textów obejmują:

 • Relewancja: Anchor text powinien być odpowiedni i związany z treścią strony, do której prowadzi.
 • Krótkie i konkretne: Powinny być zwięzłe i jasno wskazywać na to, co użytkownik znajdzie po kliknięciu.
 • Naturalność: Unikanie nadmiernego używania słów kluczowych, co może być postrzegane jako spam przez wyszukiwarki.

Rodzaje anchor textu, czyli jak robić anchory

Istnieje kilka rodzajów anchor textu, które można wykorzystać w strategii SEO:

 • Exact match: Tekst kotwicy dokładnie odpowiada słowu kluczowemu, na które strona jest optymalizowana, np. „buty sportowe”.
 • Partial match: Tekst kotwicy zawiera słowo kluczowe, ale jest częścią dłuższej frazy, np. „kup buty sportowe online”.
 • Branded: Anchor text zawiera nazwę marki, np. „Nike”.
 • Naked URL: Adres URL jest używany jako anchor text, np. „www.nike.com„.
 • Generic: Ogólne frazy takie jak „kliknij tutaj” lub „więcej informacji”.
 • Image anchors: Obrazy mogą być również linkowane, a tekst alternatywny (alt text) pełni rolę anchor textu.

Anchory, co to daje dla samej strony?

Używanie anchor textów przynosi korzyści dla samej strony internetowej w kilku aspektach:

 • Poprawa nawigacji: Ułatwia użytkownikom znalezienie powiązanych treści i nawigację po stronie.
 • Zwiększenie zaangażowania: Zachęca do dalszego przeglądania strony i eksploracji dodatkowych materiałów.
 • Wzmacnianie autorytetu: Prowadzenie do wiarygodnych źródeł i powiązanych treści może budować zaufanie użytkowników.
 • Optymalizacja struktury linków: Wewnętrzne linkowanie z odpowiednimi anchor textami pomaga w lepszym indeksowaniu strony przez wyszukiwarki.

Anchor text a pozycjonowanie strony internetowej (SEO) w Google

Anchor text ma znaczący wpływ na pozycjonowanie strony internetowej w wyszukiwarkach takich jak Google:

 • Wskaźnik relewancji: Google używa anchor textów, aby zrozumieć kontekst i tematykę strony docelowej, co wpływa na jej ranking w wynikach wyszukiwania.
 • Profile linków: Różnorodność i naturalność anchor textów w profilach linków jest ważna, aby unikać kar za nadmierne optymalizowanie (np. zbyt częste używanie exact match).
 • Linki zewnętrzne: Anchor texty w linkach z innych stron internetowych (backlinks) mogą znacząco wpłynąć na SEO, zwłaszcza jeśli pochodzą z wiarygodnych i powiązanych tematycznie źródeł.
 • Linki wewnętrzne: Wewnętrzne linkowanie z odpowiednimi anchor textami wspiera strukturę strony i poprawia jej indeksację przez Google.

Podsumowując, anchor texty są kluczowym elementem w strategii SEO, wspierając nawigację, zaangażowanie użytkowników oraz poprawę widoczności w wynikach wyszukiwania. Stosowanie zróżnicowanych i naturalnych anchor textów jest niezbędne dla osiągnięcia najlepszych rezultatów w optymalizacji strony internetowej.

Chcesz z nami współpracować?

Skontaktuj się