Atrybut ALT – co to jest?

Atrybut ALT (alternative text) to tekst alternatywny, który jest używany w znaczniku HTML <img> do opisania zawartości obrazu. Jest to krótki opis, który ma na celu przekazanie informacji o obrazie w przypadku, gdy nie może on zostać wyświetlony. Atrybut ALT jest również wykorzystywany przez technologie wspomagające, takie jak czytniki ekranowe, aby pomóc osobom niewidomym lub słabowidzącym zrozumieć, co przedstawia obraz.

Dlaczego warto podpisywać grafiki lub fotografie atrybutem ALT?

Podpisywanie grafik lub fotografii atrybutem ALT jest ważne z kilku powodów:

  • Dostępność: Pomaga osobom korzystającym z czytników ekranowych zrozumieć, co przedstawia obraz.
  • SEO: Wpływa na pozycjonowanie stron internetowych w wyszukiwarkach, ponieważ wyszukiwarki mogą lepiej zrozumieć zawartość obrazu.
  • Zastępowanie obrazów: W przypadku, gdy obraz nie ładuje się poprawnie, atrybut ALT wyświetla tekst alternatywny, informując użytkownika, co powinno być widoczne.

Czy atrybut ALT wpływa na pozycjonowanie?

Tak, atrybut ALT ma wpływ na pozycjonowanie (SEO) strony internetowej. Wyszukiwarki, takie jak Google, używają atrybutu ALT do zrozumienia zawartości obrazów. Poprawne użycie atrybutów ALT może pomóc w lepszym indeksowaniu strony i poprawie jej widoczności w wynikach wyszukiwania.

Jak powinien być zbudowany atrybut ALT?

Atrybut ALT powinien być zwięzły i opisowy, dostarczając jasnych informacji o zawartości obrazu. Oto kilka wskazówek, jak go tworzyć:

  • Zwięzłość: Unikaj długich opisów, staraj się opisać obraz w kilku słowach.
  • Relewantność: Upewnij się, że opis jest zgodny z kontekstem strony i zawartością obrazu.
  • Unikalność: Każdy obraz powinien mieć unikalny atrybut ALT, który dokładnie opisuje jego zawartość.

Atrybut ALT – co to jest? Jak powinien być zbudowany i czy wpływa na pozycjonowanie (SEO)? Podsumowanie

Atrybut ALT to kluczowy element HTML używany do opisania zawartości obrazów. Jest ważny zarówno dla dostępności stron internetowych, jak i dla SEO. Aby skutecznie używać atrybutów ALT, opisy powinny być zwięzłe, relewantne i unikalne. Poprawne stosowanie atrybutów ALT może znacznie poprawić widoczność strony w wyszukiwarkach oraz uczynić ją bardziej dostępną dla wszystkich użytkowników.

FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi

#1 Od kiedy wykorzystuje się atrybut ALT?

Atrybut ALT jest wykorzystywany od początków HTML, aby zapewnić tekst alternatywny dla obrazów, które nie mogą być wyświetlane lub są trudne do zrozumienia dla użytkowników korzystających z technologii wspomagających.

#2 Jak dodać atrybut obrazka w CMS WordPress?

Aby dodać atrybut ALT do obrazka w WordPressie, należy:

  1. Przejść do biblioteki mediów.
  2. Wybrać obraz, który chcesz edytować.
  3. W polu „Tekst alternatywny” wprowadzić opis obrazu.
  4. Zaktualizować obraz, aby zapisać zmiany.

Jak dodać atrybut alt?

Dodanie atrybutu ALT do obrazu w HTML wygląda następująco:

html

Skopiuj kod

<img src=”adres-obrazka.jpg” alt=”opis obrazu”>

Wprowadź odpowiedni opis obrazu w atrybucie alt.

Co oznacza atrybut alt?

Atrybut ALT oznacza „alternative text” (tekst alternatywny). Jest to opis obrazu wyświetlany, gdy obraz nie może być załadowany lub jest używany przez technologie wspomagające.

Do czego służy atrybut alt w znaczniku img?

Atrybut ALT w znaczniku <img> służy do dostarczania tekstowego opisu obrazu, co jest przydatne dla dostępności oraz optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych.

Jaki efekt na ekranie powoduje zastosowanie atrybutu alt?

Gdy obraz nie może być załadowany, przeglądarka wyświetli tekst zawarty w atrybucie ALT w miejscu obrazu, informując użytkownika o jego zawartości. Ponadto, czytniki ekranowe używają tego tekstu do opisania obrazu osobom niewidomym lub słabowidzącym.

Chcesz z nami współpracować?

Skontaktuj się