Co to jest Domain Authority — definicja

Domain Authority (DA) to wskaźnik opracowany przez firmę Moz, który ocenia siłę i autorytet domeny internetowej w skali od 1 do 100. Wskaźnik ten jest używany do przewidywania, jak dobrze dana strona może rankować w wynikach wyszukiwania. Im wyższy wynik DA, tym większa szansa, że strona osiągnie lepsze pozycje w wynikach wyszukiwania.

Jak oceniana jest siła domeny według Domain Authority?

Siła domeny oceniana jest na podstawie wielu czynników, z których najważniejsze to:

 1. Liczba i jakość linków przychodzących: Im więcej wysokiej jakości stron internetowych linkuje do Twojej domeny, tym wyższy będzie DA.
 2. Struktura linków wewnętrznych: Poprawna struktura linków wewnętrznych może zwiększyć DA.
 3. Treść i jej jakość: Unikalna, wartościowa i angażująca treść przyciąga więcej linków i podnosi autorytet domeny.
 4. Długość istnienia domeny: Starsze domeny, które konsekwentnie dostarczają wartościową treść, mogą mieć wyższy DA.
 5. Czynniki techniczne SEO: Optymalizacja techniczna strony, taka jak szybkość ładowania, responsywność i bezpieczeństwo (SSL), również wpływa na DA.

Jak działa Domain Authority?

Domain Authority wykorzystuje algorytm oparty na uczeniu maszynowym, który analizuje dane z różnych źródeł, aby przewidzieć pozycje strony w wynikach wyszukiwania. Główne kroki działania DA to:

 1. Analiza linków: Algorytm analizuje liczbę i jakość linków przychodzących do strony.
 2. Ocena mocy linków: Linki są oceniane na podstawie ich mocy i jakości, a nie tylko na liczbie.
 3. Kalkulacja wyniku: Na podstawie zgromadzonych danych, algorytm oblicza wynik DA w skali od 1 do 100.

Warto zauważyć, że Domain Authority jest wskaźnikiem względnym, co oznacza, że wynik strony może się zmieniać w zależności od wyników innych stron w indeksie Moz.

Co to jest „dobry” Domain Authority?

„Dobry” wynik DA jest względny i zależy od kontekstu oraz branży. Ogólnie rzecz biorąc:

 • Nowe strony: Mogą mieć DA w przedziale 1-20.
 • Średnie strony: Wynik DA w przedziale 20-40 jest uważany za przeciętny.
 • Strony o wysokim autorytecie: Wynik DA powyżej 50 jest uważany za dobry.
 • Bardzo popularne strony: Wynik DA powyżej 70 jest uważany za bardzo wysoki.

Warto pamiętać, że DA powinno być używane jako narzędzie do porównywania autorytetu między stronami, a nie jako absolutny wskaźnik sukcesu.

Jak mogę wpłynąć na Domain Authority?

Możesz wpływać na Domain Authority poprzez:

 1. Zdobądź wysokiej jakości linki przychodzące: Twórz wartościową treść, która będzie przyciągać linki z autorytatywnych stron.
 2. Popraw struktury linków wewnętrznych: Upewnij się, że Twoja strona ma dobrze zorganizowaną strukturę linków wewnętrznych, która ułatwia nawigację i dostęp do treści.
 3. Optymalizuj treść: Regularnie aktualizuj i optymalizuj treść, aby była ona wartościowa i angażująca dla użytkowników.
 4. Zadbaj o techniczne SEO: Popraw szybkość ładowania strony, responsywność oraz bezpieczeństwo.

Jak poprawić autorytet domeny?

Poprawa autorytetu domeny wymaga czasu i konsekwentnych działań:

 1. Twórz wartościową treść: Regularnie publikuj wysokiej jakości treści, które odpowiadają na potrzeby i pytania Twojej grupy docelowej.
 2. Buduj profil linków: Angażuj się w kampanie link buildingowe, takie jak guest blogging, infografiki i raporty branżowe, aby zdobyć naturalne linki przychodzące.
 3. Monitoruj profil linków: Używaj narzędzi do monitorowania linków przychodzących i usuwaj szkodliwe linki, które mogą negatywnie wpłynąć na DA.
 4. Zoptymalizuj techniczne SEO: Regularnie przeprowadzaj audyty techniczne strony, aby zidentyfikować i naprawić problemy związane z SEO.
 5. Angażuj się w media społecznościowe: Promuj swoją treść na różnych platformach społecznościowych, aby zwiększyć jej zasięg i potencjalne linki przychodzące.

Dlaczego zmienił się mój autorytet?

Zmiany w Domain Authority mogą wynikać z kilku czynników:

 1. Aktualizacje algorytmu Moz: Regularne aktualizacje algorytmu DA mogą wpływać na wyniki wielu stron.
 2. Zmiany w profilach linków: Usunięcie lub dodanie linków przychodzących może wpłynąć na DA.
 3. Zmiany w konkurencji: Wzrost lub spadek autorytetu konkurencyjnych stron może wpłynąć na Twój wynik DA.
 4. Problemy techniczne: Problemy techniczne na stronie, takie jak wolne ładowanie, mogą wpływać na DA.
 5. Aktualizacje treści: Aktualizacja lub usunięcie wartościowej treści może wpłynąć na DA.

Warto regularnie monitorować Domain Authority i podejmować odpowiednie działania, aby utrzymać i poprawić autorytet swojej domeny.

Chcesz z nami współpracować?

Skontaktuj się