DNS jak działa?

DNS (Domain Name System) to system, który przekształca przyjazne dla użytkownika nazwy domen, takie jak www.example.com, na adresy IP, które są używane przez komputery do komunikacji w sieci. Kiedy wpisujesz adres URL w przeglądarce, zapytanie jest wysyłane do serwera DNS, który tłumaczy nazwę domeny na odpowiedni adres IP. Proces ten składa się z kilku etapów:

 1. Wprowadzenie URL: Użytkownik wpisuje adres URL w przeglądarce.
 2. Zapytanie do DNS: Przeglądarka wysyła zapytanie do lokalnego resolvera DNS.
 3. Sprawdzenie cache: Resolver sprawdza, czy posiada zapisany w pamięci wynik wcześniejszego tłumaczenia.
 4. Zapytanie do serwera DNS: Jeśli wynik nie jest w cache, resolver przesyła zapytanie do hierarchii serwerów DNS, zaczynając od root serwerów, następnie serwerów TLD (Top-Level Domain), aż do serwera odpowiedzialnego za konkretną domenę.
 5. Odpowiedź z serwera DNS: Po znalezieniu odpowiedniego adresu IP, informacja jest zwracana do resolvera, który przekazuje ją przeglądarce.
 6. Łączenie z serwerem: Przeglądarka używa otrzymanego adresu IP do nawiązania połączenia z serwerem i pobrania żądanej strony internetowej.

Rekordy DNS – do czego służą?

Rekordy DNS to wpisy w bazie danych DNS, które określają, jaką informację należy zwrócić w odpowiedzi na zapytanie DNS. Oto najważniejsze typy rekordów DNS i ich funkcje:

 1. A (Address): Mapa nazwy domeny na adres IPv4.
 2. AAAA (IPv6 Address): Mapa nazwy domeny na adres IPv6.
 3. CNAME (Canonical Name): Alias dla innej nazwy domeny.
 4. MX (Mail Exchange): Określa serwery poczty elektronicznej dla domeny.
 5. NS (Name Server): Wskazuje autorytatywne serwery DNS dla domeny.
 6. PTR (Pointer): Używany do odwrotnego DNS, mapowanie adresu IP na nazwę domeny.
 7. SOA (Start of Authority): Określa główny serwer DNS dla domeny oraz podstawowe informacje o strefie DNS.
 8. TXT (Text): Przechowuje dowolne informacje tekstowe, często używane do weryfikacji domen i ustawień SPF.

Co to jest DNS w praktyce?

W praktyce DNS jest niewidzialnym, ale kluczowym elementem działania Internetu. Każde połączenie internetowe, wyszukiwanie strony czy wysyłanie emaila wymaga zapytania do DNS. Bez DNS użytkownicy musieliby pamiętać adresy IP wszystkich stron internetowych, co byłoby niepraktyczne i niewygodne. DNS umożliwia płynne korzystanie z Internetu, tłumacząc łatwe do zapamiętania nazwy domen na techniczne adresy IP.

Serwer DNS – co to?

Serwer DNS to komputer, który przechowuje bazy danych DNS i odpowiada na zapytania klientów dotyczące tłumaczenia nazw domen na adresy IP. Istnieją różne typy serwerów DNS:

 1. Serwery root: Najwyższy poziom w hierarchii DNS, przekierowują zapytania do serwerów TLD.
 2. Serwery TLD: Obsługują domeny najwyższego poziomu, takie jak .com, .org, .net.
 3. Serwery autorytatywne: Przechowują i udostępniają dane DNS dla konkretnej domeny.
 4. Serwery resolver: Lokalizowane zwykle u dostawców usług internetowych (ISP) lub w sieciach korporacyjnych, wykonują zapytania DNS w imieniu klienta i buforują wyniki.

Serwer DNS nie odpowiada

Kiedy serwer DNS nie odpowiada, może to być spowodowane różnymi problemami:

 1. Problemy z siecią: Usterki w połączeniu internetowym mogą uniemożliwić komunikację z serwerem DNS.
 2. Nieprawidłowa konfiguracja DNS: Błędne ustawienia DNS na komputerze lub routerze mogą prowadzić do problemów.
 3. Przeciążenie serwera: Serwer DNS może być przeciążony i nie jest w stanie odpowiadać na zapytania.
 4. Problemy z dostawcą usług DNS: Usterki lub przerwy techniczne u dostawcy usług DNS.

DNS – jak ustawić

Aby skonfigurować DNS na komputerze lub urządzeniu:

 1. Windows:
  • Otwórz „Panel sterowania” -> „Centrum sieci i udostępniania” -> „Zmień ustawienia karty sieciowej”.
  • Kliknij prawym przyciskiem na połączenie internetowe i wybierz „Właściwości”.
  • Wybierz „Protokoł internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)” i kliknij „Właściwości”.
  • Wprowadź preferowane adresy serwerów DNS w polach „Preferowany serwer DNS” i „Alternatywny serwer DNS”.
 2. macOS:
  • Otwórz „Preferencje systemowe” -> „Sieć”.
  • Wybierz połączenie internetowe i kliknij „Zaawansowane”.
  • Przejdź do zakładki „DNS” i dodaj nowe serwery DNS, klikając „+”.
 3. Router:
  • Zaloguj się do panelu administracyjnego routera.
  • Znajdź sekcję dotyczącą ustawień DNS i wprowadź preferowane adresy serwerów DNS.

Jak zmienić DNS

Zmiana DNS może być przydatna w przypadku problemów z obecnym dostawcą usług DNS lub w celu zwiększenia prywatności i bezpieczeństwa. Oto jak to zrobić:

 1. Zmień ustawienia DNS na komputerze lub urządzeniu (patrz wyżej).
 2. Zaktualizuj ustawienia DNS na routerze, aby zmienić DNS dla całej sieci domowej.

Popularne alternatywne serwery DNS to Google DNS (8.8.8.8, 8.8.4.4) i Cloudflare DNS (1.1.1.1, 1.0.0.1).

Jak sprawdzić DNS sieci

Aby sprawdzić, jakie serwery DNS są używane przez Twoją sieć:

 1. Windows:
  • Otwórz „Wiersz polecenia” i wpisz: ipconfig /all.
  • Znajdź sekcję dotyczącą Twojego połączenia sieciowego i sprawdź linie oznaczone jako „Serwery DNS”.
 2. macOS:
  • Otwórz „Preferencje systemowe” -> „Sieć”.
  • Wybierz połączenie internetowe, kliknij „Zaawansowane” i przejdź do zakładki „DNS”.
 3. Router:
  • Zaloguj się do panelu administracyjnego routera.
  • Znajdź sekcję dotyczącą ustawień DNS, gdzie będą wyświetlone aktualnie używane serwery DNS.
 4. Online Tools:
  • Skorzystaj z narzędzi online, takich jak „What is my DNS server?”, aby sprawdzić, jakie serwery DNS są używane przez Twoje połączenie internetowe.

DNS to fundamentalny element infrastruktury internetowej, który umożliwia tłumaczenie łatwych do zapamiętania nazw domen na techniczne adresy IP, zapewniając płynne korzystanie z Internetu. Zrozumienie, jak działa DNS i jak zarządzać jego ustawieniami, może pomóc w rozwiązywaniu problemów z połączeniem internetowym oraz optymalizacji wydajności sieci.

Chcesz z nami współpracować?

Skontaktuj się