Crowdsourcing to praktyka polegająca na pozyskiwaniu potrzebnych usług, idei lub treści poprzez delegowanie zadań do grupy ludzi, zazwyczaj za pośrednictwem platform internetowych. Jest to wykorzystanie potencjału i wiedzy szerokiej społeczności w celu osiągnięcia określonych celów lub rozwiązania problemów.

Crowdsourcing – co to jest?

Crowdsourcing jest metodą polegającą na wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności oraz zasobów wielu ludzi do realizacji projektów, zbierania informacji czy rozwiązywania problemów, zamiast polegania na tradycyjnych metodach wewnętrznych lub zasobach specjalistów.

Crowdsourcing – czym jest w praktyce?

W praktyce crowdsourcing może przybierać różne formy, takie jak:

 • Gromadzenie wiedzy i danych poprzez udostępnianie zadań lub pytań szerokiej grupie ludzi.
 • Tworzenie zawartości takiej jak teksty, grafiki, multimedia przez społeczność użytkowników.
 • Rozwiązywanie problemów technicznych lub kreatywnych poprzez zgromadzenie różnorodnych perspektyw i umiejętności.
 • Testowanie produktów i usług przy użyciu feedbacku od użytkowników.

Crowdsourcing – jak angażować konsumentów w świat marek?

Crowdsourcing jest skutecznym narzędziem do angażowania konsumentów w życie marki poprzez:

 • Zachęcanie do udziału w konkursach kreatywnych na projekty związane z marką.
 • Prosząc o opinie i pomysły na rozwój produktów lub usług.
 • Organizowanie kampanii marketingowych opartych na zaangażowaniu społeczności, np. głosowania na nowe wzory lub funkcje.
 • Tworzenie społeczności online wokół marki, gdzie użytkownicy mogą dzielić się swoimi pomysłami i opiniami.

Czy warto zainteresować się crowdsourcingiem?

Crowdsourcing może przynieść wiele korzyści, takich jak:

 • Zwiększenie innowacyjności poprzez dostęp do różnorodnych perspektyw i pomysłów.
 • Obniżenie kosztów związanych z zewnętrznymi badaniami lub projektami.
 • Szybsze wprowadzanie nowych produktów na rynek dzięki intensywnemu testowaniu i iteracyjnemu rozwojowi.
 • Wzmocnienie zaangażowania społeczności wokół marki, co może prowadzić do lojalności i pozytywnego wizerunku.

Crowdsourcing może być wartościowym narzędziem zarówno dla dużych korporacji, jak i mniejszych przedsiębiorstw, które chcą wykorzystać kreatywność i wiedzę swoich klientów oraz społeczności do osiągnięcia swoich celów.

Chcesz z nami współpracować?

Skontaktuj się