CPE, czyli Cost Per Engagement (koszt za zaangażowanie), to model rozliczeniowy w marketingu internetowym, w którym reklamodawca płaci za każde zaangażowanie użytkownika z reklamą. Zaangażowanie może obejmować różne interakcje, takie jak kliknięcia, przesunięcia, rozwinięcia, najechanie kursorem, a nawet oglądanie wideo. Model ten jest szczególnie przydatny w kampaniach, które koncentrują się na interakcji użytkowników z reklamą, a nie tylko na wyświetleniach czy kliknięciach.

Rozliczanie kosztów w reklamach Lightbox

Reklamy Lightbox są interaktywnymi reklamami, które rozwijają się po najechaniu kursorem lub kliknięciu, angażując użytkowników bardziej niż tradycyjne banery. W przypadku tych reklam, model CPE jest idealny, ponieważ reklamodawcy płacą tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie zaangażuje się z reklamą, np. poprzez rozwinięcie reklamy lub interakcję z jej zawartością. Dzięki temu reklamodawcy mogą bardziej efektywnie zarządzać swoim budżetem, płacąc tylko za rzeczywiste zaangażowanie użytkowników.

CPE w rich media

Rich media to reklamy multimedialne, które mogą zawierać wideo, audio, animacje i inne interaktywne elementy. W modelu CPE, rich media stają się bardziej skuteczne, ponieważ płacisz tylko za interakcje użytkowników, które pokazują ich zaangażowanie. Na przykład, jeśli użytkownik kliknie, aby obejrzeć film, przesuń karuzelę obrazów lub wejdzie w interakcję z grą w reklamie, reklamodawca zapłaci za te działania. To podejście zapewnia, że budżet jest wykorzystywany efektywnie, ponieważ reklamy są rozliczane na podstawie rzeczywistego zaangażowania.

Zastosowanie CPE

Model CPE znajduje zastosowanie w różnych typach kampanii reklamowych, w tym:

  1. Kampanie brandingowe: Gdzie celem jest zwiększenie świadomości marki poprzez interakcje użytkowników z reklamami.
  2. Kampanie produktowe: Promowanie produktów poprzez angażujące reklamy, które zachęcają użytkowników do interakcji.
  3. Kampanie społecznościowe: Zwiększanie zaangażowania na platformach społecznościowych poprzez interaktywne treści.
  4. Kampanie edukacyjne: Umożliwianie użytkownikom interakcji z treściami edukacyjnymi, aby lepiej zrozumieli oferowane produkty lub usługi.

Cost per engagement na urządzeniach mobilnych

CPE jest szczególnie skuteczny na urządzeniach mobilnych, gdzie użytkownicy często angażują się z treściami poprzez dotyk i gesty. Reklamy mobilne, które wykorzystują interaktywne elementy, takie jak rozwijane menu, gry czy interaktywne wideo, mogą generować wysokie zaangażowanie. Reklamodawcy płacą tylko za te interakcje, co sprawia, że kampanie mobilne są bardziej efektywne i mierzalne pod względem zaangażowania użytkowników.

Metody ustalania stawek dla reklamodawców a CPE

Ustalanie stawek w modelu CPE może być bardziej skomplikowane niż w tradycyjnych modelach CPC (Cost Per Click) czy CPM (Cost Per Mille), ponieważ wymaga dokładnego zrozumienia wartości różnych typów zaangażowania. Reklamodawcy mogą korzystać z różnych metod, aby określić odpowiednie stawki:

  1. Analiza historycznych danych: Przegląd wyników poprzednich kampanii w celu określenia, jakie typy zaangażowania przynoszą najlepsze wyniki.
  2. Testowanie A/B: Przeprowadzanie testów A/B różnych wersji reklam, aby zobaczyć, które generują największe zaangażowanie.
  3. Ustalanie celów kampanii: Określenie konkretnych celów kampanii, takich jak zwiększenie liczby interakcji wideo lub pobrań aplikacji, i dostosowanie stawek na podstawie wartości tych celów.
  4. Monitorowanie konkurencji: Obserwowanie stawek ustalanych przez konkurencję w celu pozostania konkurencyjnym na rynku.

Model CPE pozwala na bardziej precyzyjne zarządzanie kampaniami reklamowymi, zapewniając, że budżet jest wykorzystywany w sposób, który maksymalizuje zaangażowanie użytkowników i osiąga zamierzone cele marketingowe.

Chcesz z nami współpracować?

Skontaktuj się