Jak ustawić cel w HTML?

Atrybut target w HTML określa, gdzie otworzy się link lub formularz po kliknięciu. Można go użyć w tagach <a>, <form> oraz <base>. Przykład zastosowania w tagu <a>:

html

Skopiuj kod

<a href=”https://example.com” target=”_blank”>Otwórz stronę w nowej karcie</a>

Jaki jest domyślny cel w HTML?

Domyślnym celem (target) w HTML jest _self, co oznacza, że link otworzy się w tej samej karcie lub oknie przeglądarki, w której został kliknięty. Jeśli atrybut target nie jest określony, przeglądarka użyje wartości _self.

Jak używać target _self w HTML?

Atrybut target=”_self” jest używany, aby link otwierał się w tej samej karcie lub oknie przeglądarki. Przykład:

html

Skopiuj kod

<a href=”https://example.com” target=”_self”>Otwórz w tej samej karcie</a>

Jaka jest funkcja docelowa w HTML?

Funkcja docelowa (target) w HTML określa kontekst, w którym będzie wyświetlona zawartość linku lub formularza. Może to być obecne okno, nowa karta, ramka iframe lub inny kontekst określony przez programistę.

Jakie są wartości atrybutu target?

Atrybut target może przyjmować kilka wartości, w tym:

  • _self: Otwiera link w tej samej karcie lub oknie (domyślnie).
  • _blank: Otwiera link w nowej karcie lub oknie.
  • _parent: Otwiera link w nadrzędnym ramce (jeśli istnieje).
  • _top: Otwiera link w pełnym oknie przeglądarki, usuwając wszystkie ramki.
  • nazwa_ramki: Otwiera link w ramce o określonej nazwie.

Atrybut target – różnica między atrybutem „blank” i „_blank”

Wartości blank i _blank różnią się syntaktycznie:

  • target=”_blank”: Jest poprawną wartością i otwiera link w nowej karcie lub oknie przeglądarki.
  • target=”blank”: Jest niepoprawną wartością i zostanie zignorowana przez przeglądarkę, co skutkuje otwarciem linku w tej samej karcie (domyślnie _self).

Atrybut target – otwieranie linku w nowym oknie

Aby otworzyć link w nowym oknie lub karcie, użyj wartości _blank dla atrybutu target:

html

Skopiuj kod

<a href=”https://example.com” target=”_blank”>Otwórz w nowej karcie</a>

Atrybut noopener – jak poprawia bezpieczeństwo?

Atrybut noopener w połączeniu z target=”_blank” poprawia bezpieczeństwo, zapobiegając atakom typu „tabnabbing”. Dzięki temu atrybutowi, nowo otwarte okno nie ma dostępu do obiektu window.opener, co zwiększa bezpieczeństwo. Przykład:

html

Skopiuj kod

<a href=”https://example.com” target=”_blank” rel=”noopener”>Otwórz w nowej karcie bezpiecznie</a>

Użycie rel=”noopener” jest zalecane przy każdym zastosowaniu target=”_blank”, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem.

Chcesz z nami współpracować?

Skontaktuj się