Doradztwo marketingowe

Co to jest doradztwo marketingowe?

Jeśli myślisz nad tym jak zwiększyć sprzedaż w swojej firmie czy jak efektywniej pozyskiwać nowych klientów i utrzymywać obecnych, to doradztwo marketingowe jest tym, co powinno Cię zainteresować. Konsulting, bo tak można też nazwać doradztwo, to współpraca opierająca się na wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia ekspertów ds. marketingu do zwiększenia efektywności danych obszarów organizacji.

W przypadku doradztwa marketingowego, dotyczy ono m.in.:

 • analizy i interpretacji wyników na kontach reklamowych,
 • optymalizacji aspektów dotyczących komunikacji marki oraz języka korzyści w kreacjach reklamowych,
 • konsultacji dot. wysokości budżetu i podziału na poszczególne media reklamowe,
 • strategii działania i planów na najbliższy miesiąc, kwartał czy rok,
 • wniosków z analizy konkurencji,
 • wsparcia merytorycznego co do budowy i treści strony internetowej. 

Definicja doradztwa marketingowego

Ogólna definicja doradztwa marketingowego to usługa świadczona przez specjalistów od marketingu, której celem jest pomoc firmom w tworzeniu i wdrażaniu skutecznych strategii marketingowych.

Innymi słowy, doradztwo marketingowe to proces, w którym doradca marketingowy pomaga firmie zidentyfikować jej cele marketingowe, opracować plan ich osiągnięcia, a następnie wdrożyć ten plan i monitorować jego wyniki.

Doradztwo marketingowe

Korzyści z doradztwa marketingowego

Korzyści, jakie może odnieść dana firma z zaangażowania konsultanta biznesowego do swojego projektu mogą być różne, zależnie od poziomu dostępnych informacji i zaangażowania. Innymi słowy – im więcej danych ma konsultant i im bardziej firma angażuje się we wsparcie jego pracy, tym więcej uzyska korzyści. 

Dla przykładu, korzystając z doświadczonego doradztwa możesz:

 • sprawdzić jak działa Twoja konkurencja i zaplanować zarekomendowane działania, których celem będzie zwiększenie sprzedaży do Twojej grupy docelowej, firma może a w zasadzie powinna przeprowadzić  Audyt Google Ads lub Audyt Facebook Ads, co raz popularniejszą usługą jest także Audyt Social Media
 • przygotować audyt, dzięki któremu poznasz kluczowe aspekty marketingu organizacji, które powinno się priorytetowo zoptymalizować,
 • szczególnie w przypadku klientów B2B, ustalić jak powinien wyglądać lejek marketingowy prowadzący do jakościowych klientów i skalowalnej sprzedaży,
 • ustalić jakie działania promocyjne powinny pojawić się w planie marketingowych zależnie od specyfiki branży,
 • stworzyć kompleksowy harmonogram wdrożenia niezbędnych narzędzi i procesów usprawniających pracę w obszarze marketingu,
 • przeanalizować social media i wyciągnąć wnioski co do dalszych publikacji i zakresu tematycznego treści,
 • sprawdzić, jak Twoja firma wypada na tle konkurencji, biorąc pod uwagę perspektywę klienta, cel sprzedażowy i podjęcie działania w zakresie marketingu. 

Jak wybrać firmę doradczą?

Biorąc pod uwagę, że doradztwo nie powinno być usługą jednorazową a podejściem procesowym – takim, w którym dopuszczając zewnętrznego partnera do organizacji oczekujemy jej rozwoju, proces wyboru firmy doradczej nie jest prosty. 

Warto natomiast wyznaczyć sobie kilka aspektów, które pozwolą wyłonić odpowiedniego kandydata na partnera na bazie pragmatycznych kryteriów:

 1. Czy ma doświadczenie w Twojej branży? Jeśli tak, jak może je udokumentować? Zapytaj o case study, opinie czy wyniki wspólnych działań.
 2. Czy firma specjalizuje się w doradztwie czy ma też inne usługi związanych z marketingiem?
 3. Jak długo konsultanci pracują w firmie, jakie mają w niej doświadczenie?
 4. Jak wygląda proces konsultacji?
 5. Ile trwają konsultacje i jakiej formie są prowadzone? 

Dlaczego warto skorzystać z usług doradztwa marketingowego?

Doradztwo to nie tylko usługa przygotowana dla dużych firm czy sklepów. To opcja szczególnie  wartościowa dla mniejszych organizacji, które znając właściwy kierunek działań mogą własnymi zasobami osiągać cele. Zaczynając od tworzenia kompleksowych strategii po optymalizację poszczególnych kampanii, doradztwo pomaga wpływać na bezpośrednie wyniki finansowe firmy. Szczególnie doradztwo w zakresie marketingu pomaga podejmować lepsze decyzje biznesowe opierając się o wieloletnie doświadczenie konsultanta.

Ale to nie wszystko. Właściwie dobrane konsultacje marketingowe mogą także pomóc lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania klientów dzięki doświadczeniom wyniesionym z podobnych firm. 

W jaki sposób doradztwo marketingowe może wpłynąć na wzrost sprzedaży?

Doradztwo marketingowe pomaga zwiększać sprzedaż i zyski przedsiębiorstw poprzez opracowywanie i wdrażanie starannie przemyślanych strategii marketingowych dostosowanych do specyfiki branży i celów biznesowych. Pomaga zastosować najnowsze i najbardziej skuteczne rozwiązania rozszerzając bądź zmieniając dotychczasowe działania. 

Wszystko zależy od zakresu i możliwości współpracy. Jeśli firma stosuje zalecenia konsultanta oparte na danych, to mają one szansę bezpośrednio wpłynąć na większą efektywność i skuteczność kampanii, a zatem bezpośrednio na wyniki sprzedaży. 

Widać to szczególnie wyraźnie, kiedy obecne działania marketingowe nie przynoszą oczekiwanych efektów mimo zwiększanego budżetu, dodatkowych narzędzi marketingowych czy analiz. 

Jakie są kluczowe elementy strategii marketingowej firmy?

Budowanie strategii i planowanie działań w oparciu o jej założenia to jeden z elementów pracy doradcy marketingowego. Tutaj może on często wchodzić w zakres kompetencji agencji marketingowych, dlatego kluczem do sukcesu jest płynna i szczera współpraca. 

W przypadku tworzenia kompleksowej strategii działań marketingowych możemy wyróżnić następujące punkty:

 1. Identyfikacja celów biznesowych, jakie chcemy osiągnąć
 2. Określenie jak obiektywnie prezentuje się dany produkt/usługa na tle konkurencji bezpośredniej oraz jak na tle alternatyw wyboru klienta
 3. Jaka jest grupa docelowa i jakie są przykładowe persony
 4. Analiza otoczenia marki – bliskiego i dalszego
 5. Analiza SWOT 
 6. Dopasowanie właściwego mixu marketingowego do celu
 7. Komunikacja marki i pozycjonowanie na rynku
 8. Harmonogram promocji, plan wykorzystania poszczególnych kanałów 
 9. Określenie KPI 

Content marketing i jego znaczenie

Tworzenie treści to kluczowy aspekt marketingowy, który jest często pomijany przez marki. Jest bardzo ważny, szczególnie gdy analiza pokaże, że jednym z głównych miejsc konwersji użytkowników jest wyszukiwarka internetowa. Ale content to nie tylko blog, to też materiały wideo, poradniki, opinie czy recenzje. 

Warto angażować różne formy przekazu aby osiągnąć cel w bardziej efektywny sposób, dodatkowo zwiększając zasięg dotarcia do grupy docelowej.  Warto angażować content szczególnie na górze lejka, gdzie klienci nie decydują jeszcze o zakupie ale edukują się na temat potrzeb, wyzwań i samego rozwiązania jakie ofertuje Twoja firma.

Jak działa marketing automation?

Marketing w XXI wieku można coraz lepiej automatyzować. Nie oznacza to tylko wykonywania przez systemu powtarzalnych zadań ale także realizację z góry określonych scenariuszy. Tak właśnie możemy wspierać odzyskiwanie porzuconych koszyków czy lead nurturing. 

Mając odpowiednie narzędzie możemy w skuteczny sposób tworzyć ścieżki i lejki, przez które będą przechodzić użytkownicy, zgodnie z naszym planem marketingowym. Im więcej danych, tym lepszych wyników możemy się spodziewać. Marketing automation to też strategia pozyskiwania nowych kontaktów do bazy, ich segmentacja oraz higienizacja. 

Stosowanie SEO w strategii marketingowej

Wyszukiwarki internetowe często stanowią ostatni krok na drodze klienta do zakupu. Dlatego tak ważna, zarówno na górze jak i na dole lejka, jest strategia marketingowa SEO. Powinna ona opierać się o wybór fraz odpowiadających produktom / usługom danej firmy oraz rozszerzonych słów kluczowych, które pomogą algorytmowi zaklasyfikować daną treść jako ekspercką.

Ważnym elementem są też linki, które pomagają algorytmom ocenić jaka strona jest pożądana przez użytkowników i częściej cytowana. Odpowiednia strategia pozwoli sukcesywnie zwiększać widoczność i wchodzić na coraz to wyższe pozycje.

Jakie są koszty związane z doradztwem marketingowym?

Koszt doradztwa zależy od kilku czynników: poziomu doświadczenia, czasu przeznaczonego na konsultacje, jego zakresu oraz specyfiki branży. Im większe doświadczenie konsultanta w danej branży tym cenniejsza będzie jego wiedza.